Internationale winddag

minder dan 1 minuut gelezen

Op 15 juni is het internationale winddag. Samen met ander burger-energiecoöperaties vragen we via REScoop op die dag ook aandacht voor het maatschappelijk draagvlak van windenergie als motor voor de lokale energietransitie en voor een sociaal rechtvaardige energietransitie. Daarin spelen burgers een centrale rol. Dat is ook wat de Europese richtlijnen rond energiegemeenschappen voorschrijven.

We roepen de Vlaamse regering en parlementsleden daarbij op om als ‘bewindvoerders’ van Vlaanderen het voorbeeld van Nederland te volgen. Nederland reserveert in het klimaatakkoord een deel van de omgevingsenergie voor energietransitie door de lokale gemeenschap. Wind en zon zijn immers lokale natuurlijke rijkdommen.

Wie je hier graag meer over weten?

Bijgewerkt: