nieuwjaarsreceptie

3 minuut gelezen

Op vrijdag 20 januari 23 heeft Megawattpuur het nieuwe jaar ingezet met een receptie voor onze coöperanten. We mochten deze receptie houden in de mooie ontmoetingsruimte van Avansa, een plaats die voor Megawattpuur een speciale betekenis heeft om meerdere redenen. Ten eerste heeft Avansa aan Megawattpuur als opstartende coöperatie ons van in het begin onderdak geboden en ons ondersteund met de kennis in huis op verschillende domeinen. Ten tweede wensen we de opstart te vieren van het recentste grote hernieuwbaar energieproject, met name de installatie en opstart van de warmtepomp gevoed door geothermie, in combinatie met de ventilatie van de lokalen zodat de temperatuur in de lokalen tijdens zomer en winter aangenaam is, met een installatie van 57 panelen aan 375Watt/ paneel ofte 21.375Wpiek PV op het dak.

foto

We stelden vast dat er veel reactie kwam op onze uitnodiging die verstuurd werd naar alle coöperanten via de nieuwsbrief. We hebben op de receptie ongeveer een 60 aanwezigen gehad, die geboeid geluisterd hebben naar de voorstelling van onze projecten. Dit deed ons deugd want het toonde dat we met Megawattpuur niet op een eiland geïsoleerd werken aan de energietransitie, maar dat onze werking wel degelijk mee gedragen wordt door een grote groep van coöperanten en sympathisanten.

We mogen bij het begin van het nieuwe jaar concluderen dat we met Megawattpuur op schema zitten. We waren gestart met 6 coöperanten en 56 aandelen en zijn gegroeid tot 300 coöperanten met 3700 aandelen, voor een investeringsbedrag van 462.500€! Door de investeringen van deze groep kunnen we als burgers gericht investeren in het maken, delen en besparen van energie.

Het eerste project waarmee we gestart zijn was een PV installatie op Solidagro, een Wase vzw die zich richt op het realiseren van het wereldwijde recht op voedsel en water. Dit werd opgevolgd door een groot PV project op het Gemeenschapscentrum De Route in Sint-Gillis-Waas, waarbij we gezorgd hebben voor de installatie en financiering van een PV installatie van 375Watt x 204 stuks ofte 76500 Wpiek. Ons recentste PV project is een realisatie op de LAB school in Sint-Niklaas, waar we het dak vol leggen met zonnepanelen. Dit zal wellicht niet de enige school zijn waarbij we de zorgen voor de berekening, plaatsing en financiering van de PV installatie, want we verwachten dat er in 2023 ook een installatie gelegd wordt op het dak van de middelbare school weTech Academy te Sint-Niklaas.

logo Zonnig Waasland

Buiten deze projecten engageren we ons ook nog voor andere zaken. Onze groepsaankoop voor zonnepanelen is nog steeds actief in het Waasland. Hiervoor willen we de Provincie Oost-Vlaanderen bedanken, die een partner is voor het de groepsaankoop Zonnig Waasland. Met behulp van de energieprijs (ik zoek welke prijs we gewonnen hadden) konden we het project verder uitrollen. Hierbij richten we ons op particulieren en verenigingen die betrouwbare informatie zoeken en waarvoor wij via persoonlijk advies en ontzorging een degelijk en betrouwbaar aanbod hebben.

Cedan logo

We participeren ook aan Cedan, een coöperatief elektrisch deelauto netwerk. Via het aankopen van 2 aandelen van Megawattpuur, kunt u gebruik maken van deze wagens zonder extra inleg. Momenteel wachten we verder af tot deze wagens ook in Sint-Niklaas beschikbaar zullen zijn, maar dit is momenteel nog niet zo. Laten we hopen dat dit in de nabije toekomst gerealiseerd zal worden!

Indien er serieuze interesse is voor zo’n elektrische wagen in lokaal gebruik, mag dit altijd gemeld worden via ons contactformulier. Zo kunnen we er beter zicht op krijgen hoeveel vraag hiernaar is. We hebben ook geïnvesteerd in opleidingen en informatiedeling door het organiseren van infomomenten voor o.a. landbouwers, buurtbewoners of ouders van scholen na het realiseren van een project.

Seacoop logo

Een van de grootste projecten waarin we mee participeren is ‘Wind op zee’, waarin er 34 burgercoöperaties zich verenigd hebben om zo een gedeelte van het toekomstige windpark op zee “Prinses Elisabeth zone” in beheer te nemen. Hiervoor werd een overkoepelende coöperatie opgericht, met name SeaCoop CVSO. We kijken hiervoor met grote belangstelling uit naar de verdere ontwikkelingen in dit dossier. Mochten we met SeaCoop kunnen participeren zoals gewenst, zal ons dit zeker verder helpen met het uitbouwen van onze werking.

Hiermee willen we afronden met een laatste oproep: volgend jaar vernieuwen we onze raad van bestuur en worden er nieuwe bestuurders verkozen. We doen een oproep aan onze coöperanten om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, indien u meent dat u een nuttige inbreng heeft.

Bijgewerkt: