hoorzitting windclaim

minder dan 1 minuut gelezen

Vandaag is het in het hoorzitting voor de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energieover het verzoekschrift over burgerparticipatie bij grootschalige hernieuwbare-energieprojecten

REScoop Vlaanderen (= de federatie van burgerenergie-coöperaties) vraagt samen met Bond Beter Leefmilieu en Reset.Vlaanderen aan het Vlaams parlement om een participatieplan op maat van de lokale gemeenschap te verplichten, met tot 50% rechtstreekse burgerparticipatie als voorwaarde voor een vergunningsaanvraag van elk windenergieproject op land.

De kern van ons verzoek aan het Vlaams Parlement

  • Meer windturbines in burgerhanden.
  • Nu is 4% van de windturbines in burgerhanden. Wij willen 50% rechtstreekse burgerparticipatie bij windprojecten op land. In Nederland bestaat het al. Daar kan tot 50% worden ingevuld door burgers en lokale overheden. In Wallonië ook: 25% door burgers en 25% door lokale besturen.
  • In 2022 hadden ca 60.000 coöperatieve huishoudens een voordeel van gemiddeld 560 euro op hun energiefactuur. Dat zijn 3 energiecheques, maar dan zonder negatieve impact op het begrotingstekort.
  • Waren 50% van de actuele windturbines in Vlaanderen in handen van burgerinitiatieven, dan hadden in crisisjaar 2022 ca 800.000 huishoudens kunnen genieten van stabiele, eerlijke en lokale stroom.

Meer info:

Bijgewerkt: