Over MegaWattPuur

Wij zijn een vereniging van geëngageerde burgers uit het Waasland die besloten hebben om volledig onbezoldigd een burgercoöperatie rond duurzame en hernieuwbare energie op te richten. Dit doen we in samenwerking met Vormingplus Waas&Dender en Interwaas.

Vorminplus Waas&Dender logo Interwaas logo

En met steun van het PDPO-project “Hernieuwbare Energie in Wase steden en Velden”.

Europees landbouwfonds logo
Provincie Oost-Vlaanderen logo Vlaamse Landmaatschappij logo

We hebben voor de naam MegaWattPuur gekozen omdat we hiermee aanduiden wat wij willen: het versnellen van de energietransitie naar propere en hernieuwbare energie. We zetten in op goed ontwikkelde technieken zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, windenergie, warmtenetten en staan open voor de vernieuwingen in de energiesector.

MegaWattPuur logo foto bestuursvergadering

Wij zijn een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (kortweg CVSO). Wij willen financieel rendabele projecten realiseren en de opbrengsten ervan investeren in de doelstellingen van de coöperatie. We willen meewerken aan het klimaat-neutraal maken van onze regio. Het sociaal oogmerk zal worden uitgewerkt in projecten die de gemeenschap ten goede komen.

We baseren ons coöperatief model op de ICA principes. Dit houdt in dat we een open en vrijwillig lidmaatschap hebben en democratische controle door de leden. Coöperanten hebben inspraak en stemrecht op de jaarlijkse Algemene Vergadering. We zijn een autonome, zelfredzame organisatie onder toezicht van de leden. Onze leden dragen op een billijke manier bij tot het kapitaal van de coöperatie. We zetten in op het vormen van onze leden en bestuurders en willen het grote publiek informeren over de voordelen van coöperatief handelen. MegaWattPuur is dus een pure burgercoöperatie die lid is van REScoop.Vlaanderen. Dat betekent dat coöperanten niet alleen maar klant zijn bij de coöperatie maar ook mede-eigenaar.

We willen onze projecten in de eerste plaats in het Waasland realiseren met behulp van o.a. de financiële inbreng van de lokale bevolking. Burgers krijgen de kans om coöperant te worden door het aankopen van aandelen en zo te genieten van de opbrengsten van lokaal geoogste energie.

Meedoen?